Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μόνο υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων στον Έβρο για το 2017-18

Στις 23 Ιουνίου 2017 στο ΦΕΚ 2153 τ.Β΄ δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το έτος 2017-18.

Η απόφαση έπρεπε να εκδοθεί πριν τις μεταθέσεις εντός των ΠΥΣΠΕ, αλλά για προφανείς κι ευνόητους λόγους εκδόθηκε μετά τις Γενικές Συνελεύσεις των εκπ/κών.

Στο Νομό Έβρου έχουμε μόνο υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.

Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΑΠO
ΣΕ
1
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΔΙΑΣ
9110137
2
1

Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
2/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110007
5/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2/Θ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110377
2
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
2/Θ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110329
4/Θ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2/Θ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110353

Καταργούνται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΞΑΣ
9110147
2
2
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΟΥΡΙΟY
9110088
2
3
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ
9110087
1

Ακολουθεί ολόκληρη η ΚΥΑ:

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί ΔΣ & ΝΓ 2017-18

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Υλικό καταργημένων-συγχωνευμένων σχολείων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.7/784 / 145336 /Γ1/19-12-2011 του Υπουργείου Παιδείας:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.7/ 363 / 69218 /Γ1/20-6-2011 Εγκυκλίου του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, σας ενημερώνουμε ότι, σε ό τι αφορά στο πάσης φύσεως υλικό (εποπτικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλιοθήκες, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λ.π) που βρίσκεται εντός των κτιρίων των καταργημένων-συγχωνευμένων σχολικών μονάδων, παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, όπως συνεργαστούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Δήμων, στους οποίους βρίσκονται οι καταργημένες-συγχωνευμένες σχολικές μονάδες, προκειμένου τα ανωτέρω, να μεταφερθούν σε σχολικές μονάδες που θα κριθεί απαραίτητο.

Επιπροσθέτως, οι Διευθυντές Διευθύνσεων οφείλουν να υποδεικνύουν στις σχολικές μονάδες υποδοχής  του υλικού, όπως συντάσσουν σχετικό πρακτικό παραλαβής στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή, στο οποίο θα αναγράφεται η σχολική μονάδα από την οποία προήλθε το υλικό, και να γίνεται καταγραφή αυτού στο Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, η οποία θα το παραλάβει.

Υλικό καταργημένων-συγχωνευμένων σχολείων

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Μεταθέσεις εκπ/κών γενικής εκπ/σης, ειδικής αγωγής και σε διαπολιτισμικά 27-4-2017. Μεταθέσεις του Έβρου.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.844. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 528 (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 21-6-2017. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2017.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η υπόθεση μετάθεση για τον εκπ/κό προσλαμβάνει διαστάσεις ονείρου. Αυτό είναι συνέπεια του μη διορισμού μόνιμου προσωπικού για πολλά χρόνια, η διαχείριση του μειωμένου που υπάρχει και η λειτουργία των σχολείων με αναπληρωτές, όταν και αν προσληφθούν. Οι δυσκολίες που προκύπτουν για τους ανθρώπους και για την εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλες, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει και πολλούς.

Από τον Έβρο μετατίθενται μία νηπιαγωγός και μία δασκάλα, ενώ άλλοι δύο δάσκαλοι μετατίθενται από τη γενική αγωγή στην ειδική αγωγή του Έβρου.

Γενική Αγωγή
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΈΒΡΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΒΡΟΥ
ΣΑΠΩΝ

Ειδική Αγωγή
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΈΒΡΟΥ
ΈΒΡΟΥΠέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/13.4.2017), 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314/τ.Β΄/13.4.2017) και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄/13.4.2017) υπουργικές αποφάσεις, καλεί

(α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2017-2018,

(β) τους εμπειροτέχνες ιδιώτες να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, σχολ. έτους 2017-2018, και

(γ) τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κύριους ή Επικουρικούς), σχολικού έτους 2017-2018.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικές οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2017-2018, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΕΚΠΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2017-18

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2017-18

Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. Ε.A.E. 2017-18

Καλό Πάσχα!

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Απαλλαγή των Σχολικών Επιτροπών από Φόρο Εισοδήματος

Με το Άρθρο 61 του Ν 4465/2017 (ΦΕΚ 47/4-4-17, τ.Α) προστίθενται στα απαλλασσόμενα Νομικά Πρόσωπα από Φόρο Εισοδήματος οι Σχολικές Επιτροπές.

"Άρθρο 61
1. Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ) Οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής."

Ν 4465/2017 ΦΕΚ 47Α Άρθρο 61 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΑΠΟ ΦΟΡΟ

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Για την πιλοτική παρέμβαση του Ι.Ε.Π. στα νηπιαγωγεία της Θράκης

Για την πιλοτική παρέμβαση  του Ι.Ε.Π. στα νηπιαγωγεία της Θράκης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»
   Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις σχετικά με την προσχολική αγωγή στην περιοχή της Θράκης.
     Το Ι.Ε.Π. χωρίς να κάνει καμία διάκριση των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, ανάλογα με τη γλώσσα και την καταγωγή (Τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Ρομά), προχωρά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς της Θράκης. Το πρόγραμμα προβλέπει την πρόσληψη συνεργάτη/τριας, μέλους της μειονότητας (δίγλωσσου ατόμου), πτυχιούχου ελληνικού Α.Ε.Ι. με πιλοτική εφαρμογή για το υπόλοιπο της τρέχουσας  σχολικής χρονιάς σε έξι νηπιαγωγεία, ενώ την επόμενη σχολική χρονιά θα αναπτυχθεί σε δώδεκα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 401.594, 84 ευρώ.
     Πίσω από το παιδαγωγικό ένδυμα και τις εύηχες φράσεις που χρησιμοποιεί το Ι.Ε.Π. για να προωθήσει το πρόγραμμα, κρύβονται, επιμελώς, καίριας σημασίας ζητήματα, όπως:
·         Η παραγνώριση της ανομοιογενούς σύνθεσης του πληθυσμού στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των Πομάκων και Ρομά στους τουρκογενείς. Οι υποστηρικτές του προγράμματος διατείνονται ότι για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τα ελληνικά πρέπει πρώτα να έχουν βοήθεια στην τουρκική γλώσσα. Η απάντηση είναι πως τα νήπια της μειονότητας που έχουν φοιτήσει στο δημόσιο νηπιαγωγείο αναπτύσσουν ταχύτερα δεξιότητες χρήσης τόσο της μητρικής τους όσο και της ελληνικής γλώσσας. Αυτό έχει επιτευχθεί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία ως  προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
·        Η παρουσία  στην τάξη του συνεργάτη, που αρκεί να είναι «απόφοιτος ΑΕΙ» είναι απαράδεκτη παιδαγωγικά, επιρρίπτει, έμμεσα, στις/στους νηπιαγωγούς την ευθύνη για φαινόμενα μη φοίτησης των νηπίων της μειονότητας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, εισάγει στο δημόσιο σχολείο προσωπικό με αδιευκρίνιστες εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα ενώ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την άμεση  παιδαγωγική αλληλεπίδραση του νηπίου με τον/την νηπιαγωγό.
·        Η απουσία από τον όλο σχεδιασμό της επιδίωξης για την εξασφάλιση της συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
·        Η μη πρόβλεψη της συμμετοχής συνεργάτη στο δημόσιο Νηπιαγωγείο από το Π.Δ. 200/98.    
·        Ο υπαρκτός κίνδυνος να αποτελέσει το πρόγραμμα Δούρειο Ίππο για τη γενίκευση της τουρκικής γλώσσας ως μητρικής και να οδηγήσει στη μετατροπή των νηπιαγωγείων  από μονόγλωσσα σε δίγλωσσα, κάτι που αποτελεί  πάγια επιδίωξη  παραγόντων εντός και, το κυριότερο, εκτός Ελλάδας.
  Ο πολιτιστικός πλουραλισμός και η θρησκευτική ετερότητα αποτελούν δεδομένα στοιχεία στην καθημερινότητα των κατοίκων της Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής, σέβονται απόλυτα αυτή  τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και εργάζονται με ζήλο, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά παράλληλα να νιώσουν Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι εκείνων της πλειονότητας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. δεν λειτουργεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
   Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στα νηπιαγωγεία της Θράκης.
             Αγωνιζόμαστε για:
Ø  Την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των νηπίων, την υπεράσπιση του δημόσιου νηπιαγωγείου και των λειτουργών του.
Ø  2χρονη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή. 14χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο.
Ø  Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.
Ø  Μείωση της αναλογίας μαθητών σε 1/15 στο νηπιαγωγείο και 1/20 στο δημοτικό σχολείο.
Ø             Αύξηση της οργανικότητας  σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν αλλόγλωσσοι μαθητές.
Ø  Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του παιδαγωγικού υλικού.
Ø   Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκμάθησης των μητρικών γλωσσών καθώς και σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής για τους εκπαιδευτικούς.
 Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.