Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου ως Συμβούλιο Επιλογής στις 21/10/16

Την Παρασκευή 21/10/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου ως Συμβούλιο Επιλογής με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επιλογή και πρόταση για τοποθέτηση Προϊσταμένων σε 2/θ Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 21/10/16

Την Παρασκευή 21/10/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 

2. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

3. Πρόταση για διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας. 

4. Πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντα Προϊσταμένης 1/θέσιου Νηπιαγωγείου και πρόταση ορισμού Προϊσταμένης σε 1/θέσιο Νηπιαγωγείο. 

5. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

6. Πρόταση για ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής. 

7. Γνωμοδότηση για χορήγηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

8. Ανάθεση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με υπερωριακή αποζημίωση. 

9. Ανάθεση κατ΄οίκον διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό με υπερωριακή αποζημίωση. 

10. Απόφαση τροποποίησης ώρας έναρξης και λήξης των μαθημάτων σχολικών μονάδων. 

11. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

12. Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς. 

13. Εξέταση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Σίτιση ολοημέρου. Μια "ασάφεια" που εκθέτει πολλούς.

Η μείωση του πρωινού προγράμματος (από 14.00 στις 13.15) δημιούργησε μεγάλες ανάγκες για φοίτηση μαθητών στο ολοήμερο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η συγκρότηση 2 ή 3 τμημάτων. 
Οι σύλλογοι διδασκόντων εφαρμόζοντας την ΥΑ Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-06 (ΦΕΚ 1507, τ.Β΄) με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο», όπου ορίζεται η αναλογία 25:1 στα πολυθέσια και 15:1 στα ολιγοθέσια, συγκρότησαν τα τμήματα, αναθέτοντας την ευθύνη σε 2 ή 3 εκπ/κούς. Εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι το Ολοήμερο έχει χαρακτηριστικά ολιγοθέσιου σχολείου και να χρειαστεί περισσότερα τμήματα, αλλά ας τ' αφήσουμε προσωρινά αυτό.  
Δεδομένου ότι η σίτιση γίνεται κατά τμήμα και πάντα με την προβλεπόμενη αναλογία μαθητών ανά εκπ/κό και σύμφωνα με την ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1/26-4-16 (ΦΕΚ 1324, τ.Β΄) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» που ορίζει ότι «Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος…», ανέθεσαν στους υπεύθυνους των τμημάτων τη σίτιση προσμετρώντας την στο διδακτικό τους ωράριο. 

Δυστυχώς, το αυτονόητο και το νόμιμο χρειάζεται να διευκρινιστεί, αφού κατά την ερμηνεία κάποιων σχολικών συμβούλων «η σίτιση θα πρέπει να πιστωθεί μόνο σε έναν υπεύθυνο». 
Η ερμηνεία αυτή, που είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα της ΥΑ, όπως εκτέθηκε παραπάνω, δημιουργεί σοβαρές τριβές, διαπιστώνεται προσπάθεια εκφοβισμού των διευθυντών σχολείων και των εκπ/κών και καταλήγει σε πρόβλημα για τα σχολεία και τους μαθητές. 

Βεβαίως εξ όσων γνωρίζω, ουδείς μέχρι τώρα από τους σχολικούς συμβούλους δεν καταθέτει γραπτώς την πρότασή του στους συλλόγους διδασκόντων (αν αδικώ κάποιον, ζητώ συγγνώμη). 
Αν προτείνει να συγκροτήσουν ένα τμήμα ολοημέρου, τους καλεί να παρανομήσουν ως προς την νομοθεσία για την αναλογία μαθητών ανά εκπ/κό. 
Αν προτείνει, παρά τη συγκρότηση 2 ή 3 τμημάτων, να πιστωθεί τη σίτιση μόνο ένας εκπ/κός, τους καλεί να παρανομήσουν και να αγνοήσουν τη νομοθεσία ως προς το χαρακτήρα της σίτισης ως παιδαγωγικής διαδικασίας. 

Να επισημάνω, τέλος, ότι οι σύλλογοι διδασκόντων ή οι δ/ντές σχολείων δεν μπορούν να αναθέσουν την επίβλεψη κατά τη σίτιση ως εξωδιδακτική απασχόληση εντός εργασιακού ωραρίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 8 του Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Β΄):
«8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.» 
Είναι φανερό ότι στο έργο που μπορεί να ανατεθεί δεν περιλαμβάνεται τίποτα που να σχετίζεται με εμπλοκή με μαθητές (απασχόληση, κλπ).

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Τοποθετήσεις αναπληρωτών μουσικής ΠΕ16.01 στον Έβρο

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ16.01 μουσικής αγωγής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Οι διαθέσεις σε άλλες σχολικές μονάδες θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.
Έχει γίνει πριν από την έναρξη των προσλήψεων αναπληρωτών ειδικοτήτων μια προεργασία από τα μέλη του ΠΥΣΠΕ για το σχέδιο των διαθέσεων, ώστε να γίνεται εκ των προτέρων γνωστή στους αναπληρωτές ποιες διαθέσεις θα συνοδεύουν κάθε τοποθέτηση.

Α/Α
OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ

1
ΓΚΡΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
10
ΛΑΒΑΡΩΝ
6
1ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
8


2
ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΠΕΛΑ
1ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ
9
2ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ
6
ΤΥΧΕΡΟΥ
6
3ο ΦΕΡΩΝ
3
3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
5ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
12
4ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
9
3ο ΦΕΡΩΝ
3


4
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
1ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
13
6ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
11
5
ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
15
ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
6
4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
3


6
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
12
ΔΙΚΑΙΩΝ
6
ΠΥΡΓΟΥ
6


7
ΤΙΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
14
4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
4
2ο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
6


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ποιοι φεύγουν από τον Έβρο.

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οι αποσπάσεις εκπ/κών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οι τροποποιήσεις και οι ανακλήσεις αποσπάσεων.

Από τον Έβρο αποσπώνται

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
ΕΒΡΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
2
ΣΚΕΥΑ
ΝΙΚΗ
ΠΕ11
ΕΒΡΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών μουσικής. Ποιοι έρχονται στο Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 43 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 261 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης ΕΣΠΑ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016.

Στον Έβρο προσλαμβάνονται 7 εκπ/κοί μουσικής ΠΕ16.01

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
1
ΓΚΡΕΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
2
ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΠΕΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
4
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
5
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
6
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ
7
ΤΙΑΚΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΕΣΠΑ

Πίνακας προσλήψεων εκπ/κών Μουσικής 30-9-2016

Τα κενά σε εκπ/κούς μουσικής στον Έβρο πριν τις προσλήψεις ήταν 10 και προσελήφθησαν 7. 
Τα κενά που εξακολουθούν να υφίστανται σε εκπ/κούς ειδικοτήτων είναι:

ΠΕ08 Εικαστικών  12
ΠΕ16 Μουσικής  3
ΠΕ 19/20 Πληροφορικής 14
ΠΕ 32/18.41 Θεατρικής αγωγής 2
ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας 2
ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας 2 (μετά την ανάκληση της απόσπασης συναδέλφου)  

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα συζύγων ενστόλων και άλλων εργαζομένων

Γίνεται συζήτηση πολλά χρόνια τώρα για την τοποθέτηση των εκπ/κών που έλαβαν απόσπαση στο Νομό κατά προτεραιότητα ως σύζυγοι ένστολων ή άλλων κατηγοριών εργαζομένων στο δημόσιο. 

Η νομοθεσία για το θέμα προβλέπει. 

Ν 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-01 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 21 παρ. 1: 
«α. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.» 

Ν 3649/2008 ΦΕΚ 39/3-3-08 "Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις" στο άρθρο 17 παρ. 4: 
« 4. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α). Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ή του φορέα, από τον οποίο αποσπάται.» 

Ν 4316/2014 ΦΕΚ 270/24-12-14 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη− τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 72 παρ. 5 τροποποιείται η αρχική διάταξη του Ν 2946/2001: 
«5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί− ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.» 

Στη φετινή εγκύκλιο των αποσπάσεων (Αρ.Πρωτ. 67505/Ε1/20-04-2016/ΥΠΠΕΘ) αναφέρεται: 

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως: 
α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. ................................................................................................................................................ 
β) Είναι σύζυνοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008). Διευκρινίζουμε σχετικά με τις αιτήσεις των συζύγων στρατιωτικών ότι εάν αυτοί βρίσκονται υπό μετακίνηση και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δε θα υποβληθεί αίτηση από τους/τις εκπαιδευτικούς με τις καθορισθείσες διαδικασίες της παρούσης εγκυκλίου. Η αίτηση όμως δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόλις καταστεί γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζεται από την υπηρεσία σε σχέση και με τις λοιπές αιτήσεις που θα υπάρχουν και στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 
γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 139 του Ν.3463/2006, άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ.10 του ν.3852/2010 και άρθρο 46 παρ.7 του Ν.2413/1996) 
δ) Είναι σύζυνοι δικαστικών λειτουργών και σύζυνοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ.3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19ν.2386/1996). 
ε) Είναι σύζυνοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δε δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ και ε κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου συντρέχει ο λόγος της κατά προτεραιότητα απόσπασης, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή να δηλώνονται και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης. 

Σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ.137644/Ε1/03-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ με θέμα: Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις: 

«Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ................................................................................................................................................ 
3. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι αποσπασμένοι εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ. Συμπληρωματικά γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96 προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών. Οι τοποθετήσεις τους γίνονται με τη μοριοδότηση των αποσπάσεων εκάστου συγκρινόμενοι μεταξύ τους. 

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών (πλην όσων ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 περ. α και γ του 13 του Π.Δ. 50/96), υπενθυμίζουμε ότι η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. 4. Τέλος τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων.»