Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Στους Δήμους η Α΄κατανομή 2018 για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους,

Οι Δήμοι του Έβρου λαμβάνουν:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   252.990,00  (202.430,00)
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ               62.010,00     (51.300,00)
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                  127.870,00   (104.950,00)
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                 11.700,00       (9.770,00)
ΣΟΥΦΛΙΟΥ                        57.200,00      (47.120,00)

Σε παρένθεση είναι τα ποσά της Δ΄ Κατανομής 2017.
Δηλαδή οι Δήμοι του Έβρου λαμβάνουν 96.200,00 ευρώ  περισσότερα  από την προηγούμενη κατανομή και αναλυτικά η αύξηση κατανέμεται:
Αλεξανδρούπολης  50.560,00 ή 52,56% του επιπλέον ποσού
Διδυμοτείχου          10.710,00  ή 11,13%
Ορεστιάδας            22.920,00  ή  23,83%
Σαμοθράκης             1.930,00  ή  2%
Σουφλίου                10.080,00  ή  10,48%

2018-02-12 Α ΔΟΣΗ 2018 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 (ΦΕΚ 318B) για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
Οι σημαντικές αλλαγές είναι οι παρακάτω:
1. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής τουλάχιστον μίας(1) Δντριας/ Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.
2. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής όλων των Διευθυντών σχολικών μονάδων για Σχολικές Επιτροπές που περιλαμβάνουν έως πέντε(5) σχολικές μονάδες.
3. Συμμετοχή υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) Διευθυντών σχολικών μονάδων για Σχολικές Επιτροπές που περιλαμβάνουν περισσότερες από πέντε(5) σχολικές μονάδες.
4. Οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής γίνονται δύο(2).
5. Οι αναλήψεις των σχολικών μονάδων από τον τραπεζικό τους λογαριασμό θα γίνονται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή.
6. Αλλάζει ο τρόπος αναγραφής των εσόδων και εξόδων στα βιβλία της Σχολικής Επιτροπής. 

(...κατηγορίες όπως συντηρήσεις, επισκευές, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, θέρμανσης, προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου, αγορές παγίων και λοιπά γενικά έξοδα).

Ολόκληρη η νέα ΥΑ 1940/2018 (ΦΕΚ 310Β) με τις αλλαγές εδώ:


ΥΑ 1940 ΦΕΚ 310_2-2-18 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για "τσάντα στο σχολείο"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την εφαρμογή από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της δράσης «Η τσάντα στο σχολείο», με την οποία καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα στο σχολείο, έχει να επισημάνει τα εξής:

Η παραμονή της τσάντας των μαθητών στο σχολείο για ένα ή περισσότερα Σαββατοκύριακα το μήνα χωρίς να συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), αλλά και την αναγκαία αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, δεν έχει να προσφέρει
απολύτως τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αν πράγματι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους δεν έχει παρά να υιοθετήσει την από χρόνια διατυπωμένη πρόταση της Ένωσης Διευθυντών για:
Εισαγωγή του γνωστικού αντικειμένου της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα για όλους τους μαθητές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, με στόχο, για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων η τσάντα να μένει στο σχολείο, και για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η απαλλαγή τους από το μεγαλύτερο μέρος των «κατ’ οίκον» εργασιών.

Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει ανάγκη από καλά μελετημένες, σχεδιασμένες και συνολικές αλλαγές και όχι από πρόχειρες, μεμονωμένες, αποσπασματικές και εμβαλωματικές παρεμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων Ορεστιάδας

Το ΥΠΠΕΘ έστειλε στη ΔΟΕ την πρότασή του για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων "με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξης" και την καλεί να καταθέσει τις προτάσεις της στο ΚΥΣΠΕ μέχρι τις 10/01/2018.

Για τα σχολεία της Ορεστιάδας η πρόταση έχει ως εξής:

Κωδ ΥΠΠΘ
Ονομασία
Νέα Μόρια
Παλιά μόρια
Πρόταση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
9110151
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ
7
3
9
9110154
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110156
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110158
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110161
6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
7
3
9
9110166
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
7
4
9
9110174
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ
11
6
12
9110194
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
11
6
11
9110197
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ
8
5
10
9110213
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
10
5
11
9110298
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110345
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110087
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ
8
5
10
9110149
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ
7
5
10
9110152
1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110153
2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110155
3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110157
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110162
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
7
3
9
9110164
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110165
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
7
4
9
9110188
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
10
5
12
9110198
1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
8
5
10
9110215
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΡΝΑΣ
8
5
11
9110255
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
11
6
11
9110257
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ
11
6
14
9110294
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
10
5
11
9110340
8ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110344
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110358
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9521125
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110088
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟY
8
5
10
9110150
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ
7
5
10
9110189
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
10
5
12
9110349
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110384
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9