Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Για την πιλοτική παρέμβαση του Ι.Ε.Π. στα νηπιαγωγεία της Θράκης

Για την πιλοτική παρέμβαση  του Ι.Ε.Π. στα νηπιαγωγεία της Θράκης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»
   Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις σχετικά με την προσχολική αγωγή στην περιοχή της Θράκης.
     Το Ι.Ε.Π. χωρίς να κάνει καμία διάκριση των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, ανάλογα με τη γλώσσα και την καταγωγή (Τουρκόφωνοι μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Ρομά), προχωρά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς της Θράκης. Το πρόγραμμα προβλέπει την πρόσληψη συνεργάτη/τριας, μέλους της μειονότητας (δίγλωσσου ατόμου), πτυχιούχου ελληνικού Α.Ε.Ι. με πιλοτική εφαρμογή για το υπόλοιπο της τρέχουσας  σχολικής χρονιάς σε έξι νηπιαγωγεία, ενώ την επόμενη σχολική χρονιά θα αναπτυχθεί σε δώδεκα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 401.594, 84 ευρώ.
     Πίσω από το παιδαγωγικό ένδυμα και τις εύηχες φράσεις που χρησιμοποιεί το Ι.Ε.Π. για να προωθήσει το πρόγραμμα, κρύβονται, επιμελώς, καίριας σημασίας ζητήματα, όπως:
·         Η παραγνώριση της ανομοιογενούς σύνθεσης του πληθυσμού στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των Πομάκων και Ρομά στους τουρκογενείς. Οι υποστηρικτές του προγράμματος διατείνονται ότι για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τα ελληνικά πρέπει πρώτα να έχουν βοήθεια στην τουρκική γλώσσα. Η απάντηση είναι πως τα νήπια της μειονότητας που έχουν φοιτήσει στο δημόσιο νηπιαγωγείο αναπτύσσουν ταχύτερα δεξιότητες χρήσης τόσο της μητρικής τους όσο και της ελληνικής γλώσσας. Αυτό έχει επιτευχθεί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία ως  προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
·        Η παρουσία  στην τάξη του συνεργάτη, που αρκεί να είναι «απόφοιτος ΑΕΙ» είναι απαράδεκτη παιδαγωγικά, επιρρίπτει, έμμεσα, στις/στους νηπιαγωγούς την ευθύνη για φαινόμενα μη φοίτησης των νηπίων της μειονότητας στο δημόσιο νηπιαγωγείο, εισάγει στο δημόσιο σχολείο προσωπικό με αδιευκρίνιστες εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα ενώ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την άμεση  παιδαγωγική αλληλεπίδραση του νηπίου με τον/την νηπιαγωγό.
·        Η απουσία από τον όλο σχεδιασμό της επιδίωξης για την εξασφάλιση της συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
·        Η μη πρόβλεψη της συμμετοχής συνεργάτη στο δημόσιο Νηπιαγωγείο από το Π.Δ. 200/98.    
·        Ο υπαρκτός κίνδυνος να αποτελέσει το πρόγραμμα Δούρειο Ίππο για τη γενίκευση της τουρκικής γλώσσας ως μητρικής και να οδηγήσει στη μετατροπή των νηπιαγωγείων  από μονόγλωσσα σε δίγλωσσα, κάτι που αποτελεί  πάγια επιδίωξη  παραγόντων εντός και, το κυριότερο, εκτός Ελλάδας.
  Ο πολιτιστικός πλουραλισμός και η θρησκευτική ετερότητα αποτελούν δεδομένα στοιχεία στην καθημερινότητα των κατοίκων της Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής, σέβονται απόλυτα αυτή  τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και εργάζονται με ζήλο, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά παράλληλα να νιώσουν Έλληνες πολίτες με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι εκείνων της πλειονότητας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π. δεν λειτουργεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
   Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει την αντίθεσή της στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στα νηπιαγωγεία της Θράκης.
             Αγωνιζόμαστε για:
Ø  Την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των νηπίων, την υπεράσπιση του δημόσιου νηπιαγωγείου και των λειτουργών του.
Ø  2χρονη δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή. 14χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο.
Ø  Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.
Ø  Μείωση της αναλογίας μαθητών σε 1/15 στο νηπιαγωγείο και 1/20 στο δημοτικό σχολείο.
Ø             Αύξηση της οργανικότητας  σε νηπιαγωγεία όπου φοιτούν αλλόγλωσσοι μαθητές.
Ø  Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του παιδαγωγικού υλικού.
Ø   Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκμάθησης των μητρικών γλωσσών καθώς και σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής για τους εκπαιδευτικούς.
 Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

16.000 οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ

Από τον Αιρετό του ΚΥΣΠΕ Παληγιάννη Βασίλη

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, το σύνολο των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολογίζεται σε περίπου 16.000.
Από αυτές 5.300 αιτήσεις αφορούν μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ στην ειδική αγωγή κι στα διαπολιτισμικά σχολεία και οι 11.000 περίπου αφορούν αιτήσεις εντός ΠΥΣΠΕ.
Η ολοκλήρωση μεταθέσεων πιθανό να γίνει αρχές Μαΐου.
Δυστυχώς τα  τελευταία χρόνια υπάρχει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να καθυστερούν κι όλες οι άλλες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αμοιβαίες μεταθέσεις, αποσπάσεις, προσλήψεις κτλ).
Θυμίζω πως πέρυσι από τις 4.056 αιτήσεις γενικής αγωγής ικανοποιήθηκαν 356, ποσοστό 8,78% που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 50 ετών.
Το μικρό αυτό ποσοστό μεταθέσεων ήταν προϊόν του αυθαίρετου υπολογισμού των οργανικών θέσεων. Ενδεικτικά αναφέρω πως από τα 2.758 οργανικά κενά δασκάλων που υπήρχαν,  το σύστημα είχε τρέξει με τα 980. Τα αποτελέσματα αυτής της αυθαίρετης και παράτυπης διαδικασίας ήταν σε 14 περιοχές να μην πραγματοποιηθεί ούτε μία μετάθεση, σε 56 περιοχές να μη μετατεθεί ούτε ένας γυμναστής, σε 50 περιοχές ούτε ένας αγγλικής γλώσσας, σε 32 να μη μετατεθεί ούτε ένας δάσκαλος κτλ.
Ελπίζω φέτος οι μεταθέσεις να πραγματοποιηθούν με βάση τα πραγματικά οργανικά κενά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους, να βρεθούν κοντά στον τόπο συμφερόντων τους.
Οι μεταθέσεις για άλλη μια χρονιά θα γίνουν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, αν και όλοι συμφωνούμε στην αναγκαιότητα ουσιαστικών αλλαγών, ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο και πιο αποδεκτό σύστημα μεταθέσεων.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών 17/2/17. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 154 εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών καθώς και 62 εκπ/κοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19/20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για τη στελέχωση των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης με πιστώσεις τακτικού και ΕΣΠΑ (Πράξεις: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» και «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνονται 1 εκπ/κός ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 1 εκπ/κός ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας και 3 εκπ/κοί ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΑΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τύπος Πρόσληψης
1
ΕΣΠΑ
ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ60
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
1
ΕΣΠΑ
ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
1
ΕΣΠΑ
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ20
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΕΣΠΑ
ΖΑΧΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ20
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
3
ΕΣΠΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕ20
Εβρος - Μειωμένου Ωραρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη

2017-02-17 Προσλήψεις ΠΕ60 & ΠΕ70

2017-02-17 Προσλήψεις Ειδικοτήτων

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Αναγκαία διευκρίνιση.

Ως πρώην αιρετός του ΠΥΣΠΕ Έβρου οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν μπορεί στο Συμβούλιο να τεθεί θέμα για καταληκτικό χρονικό όριο συζήτησης αποσπάσεων.
Μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου, την πρώτη με τη νέα σύνθεση, διακινείται η "πληροφορία" ότι η προηγούμενη σύνθεσή του "αποφάσισε" ότι "δεν θα γίνονται πλέον αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τα κενά όπου κι αν προκύψουν θα καλύπτονται από τους αναπληρωτές ".
Πρόκειται για ψεύδος που, μόνο κάποιος που δεν γνωρίζει τι και πώς συζητείται στα συμβούλια, μπορεί να ισχυριστεί.

Η άποψή μου, την οποία διατύπωσα και πριν την τελευταία συνεδρίαση όταν ρωτήθηκα από συναδέλφους, είναι ότι παιδαγωγικοί λόγοι επιβάλλουν τη μετακίνηση εκπαιδευτικών σε θέσεις που αιτούνται και όχι το αντίθετο. Είναι οφειλόμενη εξέλιξη για όσους, προηγούμενες αποφάσεις, εξακόντισαν όχι μόνο μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους αλλά και από την ίδια την οργανική τους.   

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων 1/2/17. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε για το σχολικό έτος 2016-17 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής της Α/θμιας Εκπ/σης για τη στελέχωση των Ενιαίου Τύπου Δ.Σ. με πιστώσεις ΕΣΠΑ Πράξη: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τύπος Πρόσληψης
1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων μέσω ΕΣΠΑ 1/2/17

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Συµµετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Σχετικά με το ερώτημα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε περισσότερα του ενός σχολεία, για την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Αρ. Πρωτ. Φ.3/865/Γ1/1133/09-10-1997/ΥΠΕΠΘ:

"Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητα τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Με αυτό το δεδοµένο η συνοδεία των µαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής κ.λ.π.

2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται ηµέρα επίσηµης αργίας ( π.χ. παρέλαση ανήµερα εθνικής εορτής ) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσ. Αγωγής που συνοδεύουν µαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθµό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους µαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όµως, που διδάσκουν τα 2/3 (συµπεριλαµβανοµένων και των ωρών που αντιστοιχούν στα 2/3) των ωρών τους και πάνω σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους µαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόµενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς µουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.

3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται σε ηµέρα που δεν είναι επίσηµη αργία (π.χ. σχολική εορτή την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 ∆εκεµβρίου) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν µέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ηµέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ηµέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθµό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όµως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και µουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες παράγραφοι.

4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εµπλεκοµένων σχολείων, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθµίζουν τον τρόπο συµµετοχής των εκπ/κών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Εποµένως τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρµόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται διαφωνίες.

5. Για τους αποσπασµένους ή τους αναπληρωτές εκπ/κους ως σχολείο οργανικής θέσης λογίζεται αυτό της αρχικής τους τοποθέτησης."

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ.Α) άρθρο 4:

"1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν:
  • ε. Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ."

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Άδεια ασθένειας ανήλικων τέκνων. Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224τ.Α΄/2-12-2016) προστέθηκε παράγραφος 8 στο άρθρο 53 του Ν.3528/2007(Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/9-2-2007) Υπαλληλικού Κώδικα, ως εξής:

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
      
Για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω νόμου έχει εκδοθεί η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/οικ.32342/19.12.2016 (ΑΔΑ:ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.        

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Σύμφωνα με το  άρθρο 31 του Ν.4440/2016 θεσμοθετείται το δικαίωμα άδειας με αποδοχές στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Για τους εκπαιδευτικούς που είναι μονογονείς, η άδεια αυτή ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, πρόκειται δε για άδεια που συναρτάται με την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου από έναν γονέα (άρθρο 53 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).

Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.  Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο σχολείο του σχετική αίτηση, δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες  της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση  ο άλλος γονέας  στην υπηρεσία που εργάζεται. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό.          

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει  ο γονέας εκπαιδευτικός να υποβάλει αίτηση στο Σχολείο που υπηρετεί οργανικά ή με απόσπαση, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια από τον αρμόδιο Διευθυντή του  Σχολείου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του. Ειδικότερα, οι Διευθυντές Σχολείων, έχουν αρμοδιότητα να χορηγούν την ανωτέρω άδεια στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας της οποίας προΐστανται, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος για άδεια ασθένειας ανήλικων τέκνων