Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων Ορεστιάδας

Το ΥΠΠΕΘ έστειλε στη ΔΟΕ την πρότασή του για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων "με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξης" και την καλεί να καταθέσει τις προτάσεις της στο ΚΥΣΠΕ μέχρι τις 10/01/2018.

Για τα σχολεία της Ορεστιάδας η πρόταση έχει ως εξής:

Κωδ ΥΠΠΘ
Ονομασία
Νέα Μόρια
Παλιά μόρια
Πρόταση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
9110151
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ
7
3
9
9110154
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110156
3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110158
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110161
6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
7
3
9
9110166
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
7
4
9
9110174
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ
11
6
12
9110194
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
11
6
11
9110197
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ
8
5
10
9110213
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
10
5
11
9110298
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110345
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110087
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ
8
5
10
9110149
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ
7
5
10
9110152
1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110153
2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110155
3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110157
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110162
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
7
3
9
9110164
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110165
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
7
4
9
9110188
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
10
5
12
9110198
1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
8
5
10
9110215
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΡΝΑΣ
8
5
11
9110255
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
11
6
11
9110257
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ
11
6
14
9110294
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
10
5
11
9110340
8ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110344
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110358
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9521125
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110088
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟY
8
5
10
9110150
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ
7
5
10
9110189
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
10
5
12
9110349
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9
9110384
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7
3
9

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

2. Οι υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, η οποία λήγει μέχρι και 31-8-2018, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της βαθμίδας τους στη Δ/νση Εκπαίδευσης που βρίσκεται χωροταξικά το ΠΠΣ, υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών σε κλάσμα των κενών. Ποιοι έρχονται στον Έβρο.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  οι προσλήψεις 964 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-18.

Για το σχολικό έτος 2017-18 προσλαμβάνονται 964 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες ΕΣΠΑ [Πράξη «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»] και με δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνονται:

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1
ΓΟΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
2
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
1
ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
2
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ08
3
ΜΠΑΝΤΑΖΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΠΕ08
1
ΚΩΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
2
ΚΟΥΡΜΠΕΤΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ20

Ποια είναι όμως η κατάσταση με τα κενά;


ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
2
0
3
0
2
0
7
ΚΕΝΑ
6
2
13
2
4
1
28
ΚΕΝΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
1

1


3
5

Ενάμιση μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους παραμένουν 21 ολόκληρα και 5 μειωμένου ωραρίου κενά ειδικοτήτων στο Νομό Έβρου