Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μόνο υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων στον Έβρο για το 2017-18

Στις 23 Ιουνίου 2017 στο ΦΕΚ 2153 τ.Β΄ δημοσιεύθηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το έτος 2017-18.

Η απόφαση έπρεπε να εκδοθεί πριν τις μεταθέσεις εντός των ΠΥΣΠΕ, αλλά για προφανείς κι ευνόητους λόγους εκδόθηκε μετά τις Γενικές Συνελεύσεις των εκπ/κών.

Στο Νομό Έβρου έχουμε μόνο υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.

Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΑΠO
ΣΕ
1
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΔΙΑΣ
9110137
2
1

Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
1
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
2/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110007
5/Θ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ
ΕΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2/Θ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110377
2
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
2/Θ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110329
4/Θ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2/Θ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9110353

Καταργούνται από το σχολικό έτος 2017-2018 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΠΕΘ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΟΞΑΣ
9110147
2
2
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΟΥΡΙΟY
9110088
2
3
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ
9110087
1

Ακολουθεί ολόκληρη η ΚΥΑ:

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Συγχωνεύσεις, Υποβιβασμοί ΔΣ & ΝΓ 2017-18

Δεν υπάρχουν σχόλια: