Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Μεταβολές στην οργανικότητα των Σχολικών Μονάδων

Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, το Σάββατο 12/12/09, εισήχθη ως Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το θέμα της πρότασης για τις μεταβολές στην οργανικότητα των σχολείων του Νομού.
Δεδομένου ότι η πρόταση του Ν.Σ. θα έπρεπε να προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι το τέλος του περασμένου Νοεμβρίου, κατά τη συζήτηση του θέματος υιοθετήθηκε η ομόφωνη εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας που είχε ως εξής:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποβιβασμός Σχολείων
1. Το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Κομάρων σε 2/θ
2. Το 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πλάτης σε 2/θ
3. Το 2/θ Δημοτικό Σχολείο Φυλακίου σε 1/θ

Κατάργηση Σχολείων
1. Το 1/θ Δημοτικό Σχολείο Δωρικού
2. Το 1/θ Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Δοξιπάρας
3. το 1/θ Νηπιαγωγείο Λυκόφωτος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προσθήκη ειδικότητας στα ΕΠΑΛ Έβρου, προσθήκη τομέα-ειδικότητα στο 2ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας (Εσπερινό)
1. Τομέας Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών, σε Β΄ και Γ΄ τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: