Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 9/12/15

Την Τετάρτη 9/12/15 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου, πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για ορισμό Προϊσταμένων σε διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία. 

2. Πρόταση για ορισμό Προϊσταμένων σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία. 

3. Απόφαση για απόλυση εκπαιδευτικού σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 11 του Π.Δ. 1/2003. 

4. Εισήγηση για ορισμό Υπευθύνων Ολοήμερων τμημάτων Δημοτικών Σχολείων. 

5. Πρόταση για απόσπαση εκπαιδευτικού. 

6. Πρόταση για διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

7. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς και τροποποίηση αποφάσεων ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης. 

8. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 

9. Εξέταση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: