Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου. Πίσω ολοταχώς!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1324/16 η υπουργική απόφαση με το πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου που θα τεθεί σε λειτουργία από το επόμενο σχολικό έτος 2016-17.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Κεντρική στόχευση της πολιτικής ηγεσίας είναι η με κάθε τρόπο εξοικονόμηση ανθρώπινου
δυναμικού. Το πώς γίνεται αυτό αποκαλύπτεται και στον παρακάτω πίνακα που αφορά στο
ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων ΕΑΕΠ και του νέου τύπου ολοήμερου.


Άλλες σημαντικές αλλαγές:
1. Καταργείται η πρωινή ζώνη.
2. Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος.
3. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
4. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή) και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70.
5. Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά−Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: