Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 21/10/16

Την Παρασκευή 21/10/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 

2. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

3. Πρόταση για διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας. 

4. Πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντα Προϊσταμένης 1/θέσιου Νηπιαγωγείου και πρόταση ορισμού Προϊσταμένης σε 1/θέσιο Νηπιαγωγείο. 

5. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

6. Πρόταση για ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σε Δημοτικά Σχολεία όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής. 

7. Γνωμοδότηση για χορήγηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

8. Ανάθεση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με υπερωριακή αποζημίωση. 

9. Ανάθεση κατ΄οίκον διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό με υπερωριακή αποζημίωση. 

10. Απόφαση τροποποίησης ώρας έναρξης και λήξης των μαθημάτων σχολικών μονάδων. 

11. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

12. Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς. 

13. Εξέταση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: