Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 194 εκπ/κοι πλήρους και 123 εκπ/κοι μειωμένου ωραρίου όλων των κλάδων της Α/θμιας Εκπ/σης για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με πιστώσεις ΠΔΕ και ΕΣΠΑ [Πράξεις: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» και «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

Στο Έβρο προσλαμβάνονται 1 εκπ/κός ΠΕ06 αγγλικής Μειωμένου Ωραρίου (ΜΩ), 1 εκπ/κός ΠΕ07 γερμανικής ΜΩ, 5 εκπκοί ΠΕ08 εικαστικών από τους οποίους οι 2 ΜΩ, 1 εκπ/κός ΠΕ16.01 μουσικής ΜΩ και 2 εκπ/κοί ΠΕ32 θεατρικής αγωγής ΜΩ.

ΑΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1
ΕΣΠΑ
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ06
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
1
ΕΣΠΑ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ07
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
1
ΕΣΠΑ
ΜΑΤΖΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ08
Εβρος
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
2
ΕΣΠΑ
ΜΠΟΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ08
Εβρος
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
3
ΕΣΠΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
Εβρος
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
4
ΕΣΠΑ
ΜΑΝΘΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ08
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
5
ΕΣΠΑ
ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ08
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
1
ΕΣΠΑ
ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ16.01
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
1
ΕΣΠΑ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΠΕ32
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
2
ΕΣΠΑ
ΠΟΓΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕ32
Εβρος - ΑΜΩ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: