Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 9/12/16

Την Παρασκευή 9/12/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.       Πρόταση για ανάθεση απασχόλησης σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, γραμματειακής υποστήριξης και άλλων ενδοσχολικών δραστηριοτήτων, σε εκπαιδευτικούς για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου.

2.       Διαπίστωση πλεονασμάτων διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών.

3.       Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

4.    Ανάθεση διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με υπερωριακή αποζημίωση.

5.       Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης σε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδασκαλία.

6.       Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς.

7.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

8.       Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

9.     Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

10.    Πρόταση για τροποποίηση ώρας έναρξης και ώρας λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  νηπιαγωγείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: