Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Την 1η Αυγούστου, χωρίς ούτε διάλογο ούτε δημοσιοποίησή του, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 109, τ.Α΄ το ΠΔ 79 που αντικαθιστά τα ΠΔ 200 και 201/98.

Οι εκπαιδευτικοί, που εφάρμοσαν για 20 σχεδόν χρόνια τα προηγούμενα διατάγματα και γνωρίζουν τις βελτιώσεις που χρειάζονταν, δεν ρωτήθηκαν. Οι πολυπράγμονες σύμβουλοι του Υπουργού και ο Υπουργός, σε περίοδο κλειστών σχολείων λόγω θέρους, έδωσαν ως τετελεσμένο το νέο διάταγμα. Είναι προφανές ότι ο «δημοκρατικός διάλογος» είναι άγνωστος όρος για τους κυρίους.

ΠΔ 79_2017 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣ ΦΕΚ 109, τ.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια: