Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 18/4/16

Τη Δευτέρα 18/4/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 

2. Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών. 

3. Γνωμοδότηση για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών. 

4. Πρόταση για χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: