Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1826/22-6-16, τ.Β΄ η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών με τις Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Στο Νομό Έβρου έχουμε ΜΟΝΟ υποβιβασμούς Δημοτικών Σχολείων:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΠΕ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΌ
ΣΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
9110189
4
3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ
9110150
4
3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ
9110236
4
3

Μολονότι η Δ/νση ΠΕ Έβρου στην εισήγησή της πρότεινε εκτός των παραπάνω υποβιβασμών και κάποιες προαγωγές, ενώ με Ομόφωνη Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας συμφώνησε στην προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Πύργου σε εξαθέσιο από τριθέσιο και διαφώνησε με τους υποβιβασμούς, που τελικά αποφασίστηκαν. 
Σημειώνω πως, για λόγους που δεν γνωρίζω, στην ΚΥΑ δεν αναφέρεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: