Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το 2016-17.

Στον πυρετό της "τροποποίησης" και της "ανακοινοποίησης στο ορθό"...

Το ΥΠΠΕΘ, 26-08-16:
Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 135935/Ε1/23-08-2016 εγγράφου (όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 25-08-2016) και ύστερα από την αρ. πρωτ. 137201/ΓΔ5/25-08-2016 εγκύκλιο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες», σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 02-09-2016 στις 10:00.

Μετά το παραπάνω η Δνση ΠΕ Έβρου, 26-08-16:


Πρόσκληση Δνσης ΠΕ Έβρου για τμήματα ένταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: