Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Λειτουργικές υπεραριθμίες στον Έβρο

Στη σημερινή έκτακτη, κατά παραγγελία του ΥΠΠΕΘ, συνεδρίαση συζητήθηκαν οι λειτουργικές υπεραριθμίες.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι αιρετοί καταθέσαμε δήλωση με τις επιφυλάξεις μας για τη νομιμότητα της εγκυκλίου 135933/Ε1/23-8-16 του ΥΠΠΕΘ που υπογράφει ο Γεν. Γραμματέας και περιφρονεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες.
Η ΔΟΕ με το 760/25-8-16 έγγραφό της ζητά από τον Υπουργό "Να αποσυρθεί τώρα η πραξικοπηματική εγκύκλιος για τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. καιτον καθορισμό των λειτουργικών κενών με βάση τις Υ.Α. που διαλύουν το  δημόσιο σχολείο".

Στη συνέχεια ξανακατέθεσα την πρότασή μου για τον υπολογισμό των αναγκαίων ωρών στο ολοήμερο, που θα πρέπει να γίνει για όλους τους εκπ/κούς που παρέχουν υπηρεσία σίτισης στα τμήματα του ολοημέρου. Η Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο κινείται με την παραδοχή ότι υπάρχει μόνο ένα τμήμα, όπως και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα με την παραδοχή ότι κάθε τάξη αποτελείται από ένα τμήμα.
Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία.

Μετά τα παραπάνω η καταμέτρηση αναγκών και διαθέσιμων εκπ/κών οδήγησε στον προσδιορισμό των λειτουργικών υπεραριθμιών ως εξής:

Καλούνται οι εκπ/κοί που ανήκουν οργανικά στις παραπάνω μονάδες να δηλώσουν θετική ή αρνητική επιθυμία υπεραριθμίας μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00΄.

Τα λειτουργικά κενά προσδιορίστηκαν ως εξής:

 

Η πρότασή μας, των αιρετών, ήταν να γίνει ακριβής εφαρμογή των διατάξεων των ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 στην κρίση των υπεράριθμων εκπ/κών και στην τοποθέτησή τους. Η προτεραιότητα και η μεταξύ τους σύγκριση εξαντλείται στα σχολεία της ομάδας του σχολείου τους και στης όμορης ομάδας.
Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ ανακάλυψε πάλι δικαίωμα προτεραιότητας κατά την τοποθέτηση των υπεράριθμων σε όλο το Νομό, με προϋποθέσεις που η ίδια έθεσε και δεν προβλέπονται πουθενά.Δεν υπάρχουν σχόλια: