Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών 17/2/17. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 154 εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών καθώς και 62 εκπ/κοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19/20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για τη στελέχωση των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης με πιστώσεις τακτικού και ΕΣΠΑ (Πράξεις: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» και «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνονται 1 εκπ/κός ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 1 εκπ/κός ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας και 3 εκπ/κοί ΠΕ20 Πληροφορικής.

ΑΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τύπος Πρόσληψης
1
ΕΣΠΑ
ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ60
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
1
ΕΣΠΑ
ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ06
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
1
ΕΣΠΑ
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕ20
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΕΣΠΑ
ΖΑΧΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ20
Εβρος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
3
ΕΣΠΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕ20
Εβρος - Μειωμένου Ωραρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη

2017-02-17 Προσλήψεις ΠΕ60 & ΠΕ70

2017-02-17 Προσλήψεις Ειδικοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: