Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων 1/2/17. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε για το σχολικό έτος 2016-17 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής της Α/θμιας Εκπ/σης για τη στελέχωση των Ενιαίου Τύπου Δ.Σ. με πιστώσεις ΕΣΠΑ Πράξη: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τύπος Πρόσληψης
1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων μέσω ΕΣΠΑ 1/2/17

Δεν υπάρχουν σχόλια: