Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Συνεδρίαση της Ν.Ε. Οικονομικών, Διοίκησης & Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνεδρίαση της Ν.Ε. Οικονομικών, Διοίκησης & Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον Αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Θέμα 2ον Εισήγηση για χορήγηση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών και άρση της 218/12-10-09 απόφασης ως προς την περίπτωση Γ.1 για μεταβίβαση αδείας.

Θέμα 3ον Κατακύρωση αποτελέσματος Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων από 1-1-2010- 31-12-2010 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Δ Έβρου και των Ιδρυμάτων τους -Αρ .Διακ.09/09.

Θέμα 4ον Αποστολή Πρακτικού Διενέργειας Προμήθειας για την Προμήθεια -εγκατάσταση υλικών για το χώρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών στο Φυλάκιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: