Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 20/1/16

Την Τετάρτη 20/1/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για τοποθέτηση εκπαιδευτικών που διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

2. Πρόταση για διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

3. Πρόταση για τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

4. Πρόταση για χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. 

5. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς και τροποποίηση απόφασης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης. 

6. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 

7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

8. Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: