Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Χορήγηση άδειας απουσίας για τους εκλογείς του νέου Δ/ντή Εκπ/σης

Με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης (Φ.1.4/42/7-1-16) χορηγείται άδεια απουσίας, στις 08/01/2016,  στους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 7-1-16

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: