Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Για τη διενέργεια των μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθεί πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο Νομό Έβρου τα κενά είναι:

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΑ
(1141002) ΕΕΕΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΔΕ1ΕΒΠ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
(9110349) ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΔΕ1ΕΒΠ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
(1141001) ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
(ΠΕ25) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1
(9110282) 1ο ΕΔΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
(ΠΕ25) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
1
(9110349) ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(ΠΕ30) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 30-12-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: