Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Θα συνεδριάσουν το ΠΥΣΠΕ και το Συμβούλιο Επιλογής στις 17/2/16

Την Τετάρτη 17/2/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.
2.   Πρόταση για χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικό που μετακινείται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.
3.     Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
4.     Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού.
5.     Πρόταση για απόσπαση εκπαιδευτικών.
6.     Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς.

Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου ως Συμβούλιο Επιλογής με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Πρόταση για επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: