Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Εκπ/κών Θεμάτων

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυµούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νοµού, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 8-2-2016 έως και 12-2-2016.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για Προϊσταμένους Εκπ/κών Θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: