Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΠΕ Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Μετά την τοποθέτηση των νέων Δ/ντών Εκπ/σης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανασυγκροτήθηκαν τα ΑΠΥΣΠΕ.
Στην Αν. Μακεδονία - Θράκη έχει την εξής σύνθεση:

1. Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης      Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον
 Μάρκου Αναστάσιο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

2. Παπαμιχαήλ Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολική Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ροδόπης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την
Βουλγαρίδου Όλγα, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ροδόπης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3. Κωνσταντινίδης Μαρίνος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κεχαγιά-Φανού Θεσσαλία, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

4. Πατένταλης Κυριάκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Τσίρτση Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Καρβούνης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την
Κεσόγλου Μαριάνθη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στο σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ».

5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Αηδονίδη Μίλτο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Για τα θέματα των περιπτώσεων της παρ. 13 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄/ 8-12-2014) αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων.

4. Αχμέτ Κεχαγιά Σουάτ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον
Μπουλμπούλ Μεχμέτ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
5. Χατζή Χακκή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον
Χαλήλ Μπασή Μεμέτ Χακή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Μουσχάκη Γεθσημανή, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αναπληρώτριά της την κ. Γαβράνη Ασπασία, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ-Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: