Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 8/9/16

Την Πέμπτη 8/9/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2. Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

3. Γνωμοδότηση για συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: