Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου. Σε πόσα σχολεία:


    Άρθρο 25, παρ. 5 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013)

    «Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μία (1) έως πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: