Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου της 23ης Νοεμβρίου 2009 έγινε ενημέρωση από την εταιρεία κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Συνέπεσε να έχει τελειώσει η προμελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και κατατέθηκε κι αυτή.
Έχουν γίνει βελτιώσεις απ' αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Είναι αρκετά ογκώδης εργασία.
Σε ανάρτηση τις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσω να δώσω τα κυριότερα, κατά τη γνώμη μου σημεία, ώστε ο καθένας να μπορεί να διαμορφώσει άποψη για το έργο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: