Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σύσταση Κλάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητή κ. Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, σε συνεργασία και με την αρμόδια Υφυπουργό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εύη Χριστοφιλοπούλου,  συγκροτούνται κλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους:
ΚΛΑΔΟΣ                                              ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας                         200
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας                     100
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων             100
ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών                       60
ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης                       5
ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ      288
ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΤΕΙ      192

Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: