Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 10/3/16

Την Πέμπτη 10/3/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.  Πρόταση για διαθέσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών  για  συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού  ωραρίου τους.
2.      Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
3.      Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών.
4.      Πρόταση για απόσπαση εκπαιδευτικών.
5.      Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς.
6.      Πρόταση για μονιμοποίηση εκπαιδευτικού.
7.      Πρόταση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: