Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών 4-3-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 59 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών καθώς και 11 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών με πλήρες ωράριο καθώς και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με μειωμένο ωράριο για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

2016-03-04 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19/20, ΠΕ32

Στο Νομό Έβρου διορίζεται ένας εκπ/κός ΠΕ70.

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
1
ΣΑΜΨΑΛΑΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: