Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις αναπληρωτών 18-3-2016

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-16 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 24 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 21 έως και την Τρίτη 21 Μαρτίου 2016.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 18-3-2016

Στον Έβρο προσλαμβάνεται μία δασκάλα

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
1
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι


Ακόμη προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 8 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 11 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου και 1 μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 5 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 2 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ19_20

Δεν υπάρχουν σχόλια: