Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων. Ποιοι προσλαμβάνονται στον Έβρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 133 εκπ/κοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19/20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών της Α/θμιας Εκπ/σης για τη στελέχωση των Ενιαίου Τύπου Δ.Σ. με πιστώσεις ΕΣΠΑ [Πράξη: «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»] και 3 εκπ/κοι μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπ/σης για τη στελέχωση των Δ.Σ. με πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017.

Στον Έβρο προσλαμβάνονται 2 εκπ/κοί ΠΕ06 (ο 1 μειωμένου ωραρίου), 3 ΠΕ08 (ο 1 μειωμένου ωραρίου), 3 ΠΕ11, 2 ΠΕ19/20 και 2 ΠΕ32.

ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τύπος Πρόσληψης
1
ΧΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ06
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΜΠΕΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕ06
Εβρος - Μειωμένου Ωραρίου
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη1
ΝΙΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ08
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
3
ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ08
Εβρος - Μειωμένου Ωραρίου
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη1
ΠΑΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ11
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
3
ΛΑΦΤΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΕ11
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη1
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Αναβάθμιση σε πλήρες
2
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ20
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη1
ΜΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΠΕ32
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη
2
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΓΗ
ΠΕ32
Εβρος
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Νέα Πρόσληψη

2017-01-17 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: