Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Δόθηκε στους Δήμους η Α΄κατανομή για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων τους.

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητάς τους,

Οι Δήμοι του Έβρου λαμβάνουν:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   202.630,00
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ               54.380,00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                  109.760,00
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                 10.150,00

Α΄ δόση 2017 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια: