Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (1)

Η είδηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στις 9/4/2010

Στο ποσό των 234.859.717 ευρώ ανέρχονται μέχρι σήμερα οι δεσμευμένες πιστώσεις από το ΕΣΠΑ για τους πέντε νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που αφορούν έργα και προτάσεις έργων που έχουν υποβληθεί είτε από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις είτε από άλλους φορείς, όπως οι ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Ένα σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου που φθάνει στο 38,73% αφορά πιστώσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση συνεχιζόμενων έργων από το Γ΄ ΚΠΣ.

Ειδικότερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας έχει υποβάλει και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έργα συνολικού ύψους 11.864.706 ευρώ, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης έχουν εγκριθεί έργα προϋπολογισμού 5.540.000 ευρώ, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης έργα και προτάσεις ύψους 19.674.786 ευρώ και για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου εγκρίθηκαν προτάσεις 1.228.776 ευρώ, τα οποία, όμως, αφορούν τη χρηματοδότηση συνεχιζόμενων έργων από το Γ΄ ΚΠΣ.

Μάλιστα, ενώ ο συγκεκριμένος νομός φαίνεται να είναι αυτός με τις μεγαλύτερες σε αξία εντάξεις έργων (93.917.683 ευρώ), εντούτοις από αυτά τα 27.136.129 ευρώ αφορούν προτάσεις άλλων φορέων του νομού εκτός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από τις υπολειπόμενες πιστώσεις των 65.552.778 ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν έργα του προηγούμενου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, τα 56.113.000 ευρώ αφορούν τρία μεταφερόμενα από το Γ΄ ΚΠΣ έργα, που αναφέρονται στην κατασκευή κάθετου οδικού άξονα, έργων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: