Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

Στο ίδιο έργο θεατές (2)

Κατάρτιση Προγράμματος Επενδύσεων 2010

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζήτησε, ως 6ο της Ημερήσιας Διάταξης θέμα, την «Κατάρτιση Προγράμματος Επενδύσεων από έσοδα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2010».

Το θέμα είναι σοβαρό μια και καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει η Νομαρχία, τις προτεραιότητες που τίθενται, την προοπτική ανάπτυξης ή απλής διαχείρισης.
Η πίστωση που κατανεμήθηκε σε νέα έργα ή σε ενίσχυση συνεχιζόμενων είναι της τάξης των 2.298.044.78 ευρώ, μειωμένο κατά 25% περίπου από το παρελθόν έτος.

Η κατανομή που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των παρόντων (12 υπέρ και 10 κατά) έχει ως εξής κατά τομέα:

Αγροτικός Τομέας 16,51% (Γεωργία 7,90% & Εγγειοβελτιωτικά 8,61%)

Συγκοινωνιακά 0%

Τουρισμός-Πολιτισμός-Αθλητισμός 37,68% (Τουριστική προβολή 17,41%, Έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος 15,93% και Αθλητισμός 4,35%)

Εκπαίδευση 6,14%

Υγεία-Πρόνοια 7,19%

Περιβάλλον 7,83%

Δημόσια Διοίκηση 5,07%

Διάφορα 19,57%

Είναι προφανής η «φιλοσοφία» της πρότασης που δίνει έμφαση στην τουριστική προβολή του Νομού, μια κατεύθυνση που από το 2006 μέχρι και το 2009 απορρόφησε 1.724.175 ευρώ(!).

Η εμμονή στον τουριστικό τομέα μας έχει κοστίσει πολλά χρήματα.
Έχει όμως μετρηθεί το αποτέλεσμα;
Είναι άραγε η προβολή του τόπου μας αρκετή συνθήκη αύξησης του αριθμού των επισκέψεων ή μήπως πρέπει να ρίξουμε το βάρος στη βελτίωση των υποδομών, όπως η καλυτέρευση του οδικού δικτύου, η συχνότητα και η ποιότητα των συγκοινωνιών, η εικόνα των επισκέψιμων χώρων και η δημιουργία νέων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να στοχεύσουμε στον θεματικό τουρισμό;

Απορίας άξιο και το πώς ένας αγροτικός, κατά βάση, Νομός διαθέτει στον αγροτικό τομέα το 1/6 περίπου του διατιθέμενου ποσού και μόλις το 44% του αντίστοιχου του Τουρισμού-Πολιτισμού-Αθλητισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για Εγγειοβελτιωτικά έργα διατίθεται φέτος μετά τις πλημμύρες το 8,61% έναντι 15,93% που ήταν πέρυσι και με 25% μικρότερα διαθέσιμα!

Στην εκπαίδευση το ποσοστό είναι μεγαλύτερο αλλά σε απόλυτο νούμερο εξαιτίας της συνολικής μείωσης απέχει λίγο από το περυσινό, ενώ πάλι δεν προβλέφθηκε η ενίσχυση των καινοτόμων δράσεων που έλαβαν, μετά από τροποποίηση, το προηγούμενο έτος ένα σημαντικό ποσό.
Ελπίζω ότι θα πεισθεί η πλειοψηφία στο άμεσο μέλλον και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους να ανταποκριθούμε.

Δυστυχώς παρακολουθήσαμε το ίδιο έργο για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Η παράταξή μας διαφώνησε με την κατανομή αυτή και καταψήφισε την εισήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: