Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Παράταση προθεσμίας

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έστειλε στις Δ/νσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης την παρακάτω ανακοίνωση:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που προβλέπεται στις αριθμ. 73441/Δ2/23-6-2010, 73493/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010 εγκυκλίους, θα παραταθεί έως και την Τετάρτη, 07-07-2010.
Θα ακολουθήσει σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: