Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση σε συνέντευξη

Καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων οι υποψήφιοι διευθυντές εκπαίδευσης για συνέντευξη κατά περιφέρεια ως ακολούθως:

Θεσσαλία στις 26 Ιουλίου

Δυτική Μακεδονία στις 27 Ιουλίου

Νησιά Ιονίου στις 27 Ιουλίου

Στερεά Ελλάδα στις 28 Ιουλίου

Νότιο Αιγαίο στις 28 Ιουλίου

Δυτική Ελλάδα στις 29 Ιουλίου

Κρήτη στις 29 Ιουλίου

Αν. Μακεδονία & Θράκη στις 30 Ιουλίου

Βόρεοο Αγαίο στις 30 & 31 Ιουλίου

Κεντρική Μακεδονία στις 31 Ιουλίου & 2 Αυγούστου

Αττική στις 3 & 4 Αυτγούστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: