Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" πρέπει να συνεχιστεί

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελεί τον ορισμό του κοινωνικού κράτους. Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται, σε άτομα με κινητικά προβλήματα, συμπολίτες μας που ζουν μόνοι τους και σε άτομα με εισόδημα που δεν τους επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση. Σε όλες αυτές τις ομάδες συνανθρώπων μας η παροχή του προγράμματος είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης.

Και μόνο η συζήτηση για πιθανή διακοπή της παροχής, εκτός από τη μεγάλη ανασφάλεια που προκαλεί σε περίπου 120.000 αποδέκτες, αποτελεί πρόκληση για τα ανθρώπινα αισθήματά μας και προσβολή για μια πολιτεία που θέλει να λέει ότι διαθέτει κοινωνικό πρόσωπο.

Το πρόγραμμα, ενταγμένο στους ΟΤΑ, χρηματοδοτείται εδώ και χρόνια μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (Β΄ ΚΠΣ, Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) χωρίς ποτέ να διασφαλισθεί η διαρκής και σταθερή χρηματοδότησή του από εθνικούς πόρους.

Οι 5.000 περίπου εργαζόμενοι, καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές/τριες και άλλων ειδικοτήτων, στην πλειοψηφία τους συμβασιούχοι για πολλά χρόνια, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας αλλά με αυτοθυσία, αυταπάρνηση και αγάπη για το έργο τους.

Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση, χωρίς ούτε μιας ημέρας διακοπή, του προγράμματος ώστε οι χιλιάδες συμπολίτες μας να δέχονται τις αναγκαίες γι’ αυτούς υπηρεσίες, αλλά και οι εργαζόμενοι που στήριξαν το πρόγραμμα να συνεχίσουν σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον να δίνουν, όπως μέχρι τώρα, τον εαυτό τους για στιγμές που δεν πληρώνονται με τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: