Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών δασκάλων

Συμπληρωματική Πρόσκληση Αναπληρωτών κλάδου ΠΕ70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2009-2010, να προσέλθουν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους εν λόγω πίνακες από 25-02-2010 μέχρι 04-03-2010.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε Δ/νσεις, Γραφεία ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: