Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 15/7/16

Την Παρασκευή 15/7/16 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
  1. Πρόταση για τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις. 
  2. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 
  3. Γνωμοδότηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού. 
  4. Γνωμοδότηση για τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο ενασχόλησης εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: