Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ένταξη 810 εκπαιδευτικών στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις

Ενημέρωση από τον Αιρετό του ΚΥΣΠΕ Παληγιάννη Βασίλειο

Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στη συνεδρίαση στις 22-7-16 αποφάσισε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να εντάξει στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις 810 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά εντάχθηκαν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

546 σύζυγοι στρατιωτικών κ.τ.λ., 135 μέλη Ο.Τ.Α., 52 για σοβαρούς λόγους υγείας, 31 σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π., 22 μέλη Δ.Σ. συλλόγων, 18 πολύτεκνοι, 4 σύζυγοι δικαστικών, 2 σύζυγοι επικουρικών ιατρών.

Οι αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. και στην ειδική αγωγή θα γίνουν αρχές Αυγούστου.

Οι αποσπάσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν με σοβαρότητα και ανθρωπιά, ιδιαίτερα σήμερα που χιλιάδες εκπαιδευτικοί βιώνουν εξαιρετικά προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Οι αποσπάσεις πρέπει να γίνουν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις.

Οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μη διάλυση των οικογενειών των εκπαιδευτικών, να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: