Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Παράταση των συμβάσεων καθαριστριών σχολείων

Συνεχίζεται η εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία των συμβασιούχων καθαρισμού των σχολείων. Έξι χρόνια μετά τη νομοθέτηση για υπαγωγή τους στους Δήμους και αφού έχουν τροποποιήσει τη σχετική ρύθμιση αρκετές φορές, δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι πρέπει να υπαχθούν οριστικά στο Υπουργείο Παιδείας και να δρομολογηθεί η διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Ο καθαρισμός των σχολείων είναι πάγια και διαρκής ανάγκη.

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», παρατείνονται οι συμβάσεις για τον καθαρισμό των δημόσιων σχολείων για το διδακτικό έτος 2016-2017, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η περίπτωση (γ΄), της παραγράφου 1, του άρθρου 18, του ν.3870/2010 (Α΄138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"γ.αα. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών."

Όπως αναφέρεται, το διδακτικό έτος 2017-18 οι δήμοι θα αποφασίσουν για τις συμβάσεις καθαριότητας στα σχολεία (σ.σ.: σήμερα αποφασίζει το υπ. Παιδείας), εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, «εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κατανέμεται με απόφαση του υπουργού κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: