Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Κενές και πιθανά κενούμενες θέσεις στον Έβρο. Τοποθέτηση υπεράριθμων.

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου με την αριθ. 10/15-07-2016 συνεδρίαση τοποθέτησε την υπεράριθμη εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 κ.ΓΚΟΜΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων.

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου, μετά την οριστικοποίηση των οργανικών κενών, καλεί:

Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

Β. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.

Γ. Τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές και σε θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 18 - 7 - 2016 μέχρι και 22 – 7 - 2016, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο 1 της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί στη δήλωσή του να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες για οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης. Σ’ αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στο πίνακα οργανικών κενών, όπως επίσης και σχολεία στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ένταξης θα δηλώσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (άρθρο 21, παρ. 1 Ν. 3699/08 και άρθρο 47, παρ. 5β Ν. 3848/10).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, Δήμητρας 19, στο τηλέφωνα 2551355344.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να επιβεβαιωθεί η λήψη της.

Έντυπο δήλωσης βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης

Οργανικά κενά για βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση 15-7-2016

Η συνεδρίαση για την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης θα γίνει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έθεσαν τα μέλη, στις 29/7/2016.

Παραθέτω παρακάτω πιθανά κενούμενες θέσεις. Δηλαδή, τα σχολεία από τα οποία υπάρχουν αιτήσεις συναδέλφων για βελτίωση θέσης. Προσοχή, η υποβολή αίτησης θεωρείται ως μη γενόμενη, αν δεν υποβληθεί δήλωση προτίμησης.

Πιθανά κενούμενες θέσεις ΠΕ70

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
9ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
10ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
13ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Σ. ΑΒΑΝΤΑ
Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
Δ.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΥ
Δ.Σ. ΜΑΚΡΗΣ
1ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
2ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ
Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ
Δ.Σ. ΔΑΔΙΑΣ
Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ
Δ.Σ. ΛΑΒΑΡΩΝ
2ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
4ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
5ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ
Δ.Σ. ΔΟΞΑΣ
Δ.Σ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
3ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
7ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
8ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΝ
Δ.Σ. ΘΟΥΡΙΟΥ
Δ.Σ. ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
Δ.Σ. ΛΕΠΤΗΣ
Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ
Δ.Σ. ΡΙΖΙΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΝΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΛΟΦΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΙΑΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

Πιθανά κενούμενες θέσεις ΠΕ60

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΔΙΑΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΝΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ

Πιθανά κενούμενες θέσεις ΠΕ06

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
11ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Σ. ΑΝΘΕΙΑΣ
Δ.Σ. ΑΠΑΛΟΥ
1ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
2ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ
Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Πιθανά κενούμενες θέσεις ΠΕ11

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
3ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
13ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
Δ.Σ. ΤΥΧΕΡΟΥ
1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
4ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ.Σ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
4ο Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Πιθανά κενούμενες θέσεις ΠΕ16

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
3ο Δ.Σ. ΦΕΡΩΝ
1ο Δ.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
1ο Δ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: