Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Προσδιορισμός αριθμού οργανικά υπεραρίθμων. Προσωρινός πίνακας κενών.

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου στη σημερινή (7/7/16) συνεδρίασή του προέβη στον προσδιορισμό του αριθμού οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, που προέκυψαν από τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων.

Οργανικά υπεράριθμοι ανά ειδικότητα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ06
Δ.Σ. Πέπλου
1
1
1
Δ.Σ. Καστανεών
1
1

Δ.Σ. Λεπτής
1Από τις καταργηθείσες θέσεις ήταν ήδη κενή η θέση ΠΕ11 του Δ.Σ. Καστανεών.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις Σχολικές Μονάδες που υποβιβάστηκαν να δηλώσουν από την Παρασκευή 08/07/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 11/07/2016 (ώρα 13:00) αν επιθυμούν να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι ή όχι.

Η κατάθεση της δήλωσης (θετικής ή αρνητικής) υπεραριθμίας μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στο Γραφείο 1 της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου ή να σταλεί με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2551355346 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 


Το Συμβούλιο συνέταξε και πίνακα κενών οργανικών θέσεων. Ο πίνακας είναι προσωρινός, αφού εκκρεμεί η κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: