Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 το Νομαρχιακό Συμβούλιο

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση - συζήτηση για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη με την παρουσία της συνεργαζόμενης επιστημονικής ομάδας του Δ.Π.Θ. (Εισηγ.: κ. Νομάρχης)

2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (Εισηγ.: Πρόεδρος Ν.Ε. Παιδείας - Αντινομάρχης κ. Ιωαννάκης)
Αφορά στην παραχώρηση στην ΟΣΚ ΑΕ, έκτασης 12 στρ στο αγροτεμάχιο 203α για την ανέγερση δύο ΕΠΑΛ στην Αλεξανδρούπολη.

3. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) (Εισηγ.: Δ/νση Πολεοδομίας)

4. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2010 (Εισηγ.: Αντινομάρχης κ. Παπαϊωάννου)

5. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Νομάρχη, Αντινομαρχών, Νομαρχιακών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου (Εισηγ. : κ. Πρόεδρος Ν.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: