Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Τακτική συνεδρίαση της Ν.Ε. Οικονομικών - Διοίκησης & Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Διενέργεια ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για τη εκκένωση των βόθρων στο Κέντρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών στο Φυλάκιο του Δ. Κυπρίνου.

Θέμα 2ο Έγκριση πληρωμής τιμολογίου.

Θέμα 3ο Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για δαπάνες, που θα προκύψουν για το τρέχον έτος κατά την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός νομού.

Θέμα 4ο Τοποθέτηση κοντσερτίνας στην περίφραξη του κέντρου λαθρομεταναστών στο Δ.Δ. Φυλακίου του Δ. Κυπρίνου.

Θέμα 5ο Εγκρίσεις δαπανών Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.

Θέμα 6ο Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) Η/Υ.

Θέμα 7ο Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Δ Έβρου.

Θέμα 8ο Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Παρακολούθησης Έκδοσης και Ανανέωσης Δελτίων Κυκλοφορίας Αναπήρων (ΔΕ.Κ.Α.).

Θέμα 9ο Έγκριση για την ανάδειξη μειοδότριας εταιρίας ταχυμεταφορών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Ν.Δ Έβρου & Επαρχείου Β. Έβρου.

Θέμα 10ο Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Προμήθεια και εγκατάσταση αερόθερμου λέβητα για το συνεργείο της Δ.Τ.Υ. Αλεξ/πολης).

Θέμα 11ο Έγκριση διεξαγωγής φανερής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Αρχείου ενταλμάτων της Ν.Α.

Θέμα 12ο Έγκριση Δαπανών.

Θέμα 13ο Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού & επιτροπών διενέργειας και ενστάσεων για την ασφάλιση αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων του Ν.Δ Έβρου από την ημερομηνία λήξης κάθε ενός αυτ/του έως 10-6-2011.

Θέμα 14ο Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 24ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: