Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Στο ίδιο έργο θεατές

Συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η κατάρτιση προγράμματος επενδύσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Ουσιαστικά, δηλαδή, το ποσό που διαχειρίζεται η Νομαρχία σε προτεραιότητες που θέτει με δικά της κριτήρια.
Η εισήγηση υπερψηφίστηκε από 12 και καταψηφίστηκε από 10 συμβούλους.
Λεπτομέρειες του σχεδίου σε επόμενη ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: