Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Στο νόμο για την προστασία της εθνικής οικονομίας. Μαζί με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010, τ. Α΄)
Άρθρο 11

"8. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα.
Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010."

Μετά την επίθεση στους εκπαιδευτικούς με διάφορες υπερβολές, ενοχοποιούν τις αποσπάσεις λες και αυτές ευθύνονται για την όποια κατάσταση στην εκπαίδευση.
Η αλήθεια είναι ότι οι αποσπάσεις εκτός εκπαιδευτικής υπηρεσίας γίνονται για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες αυτές. Αν αυτό αποβαίνει και προς το συμφέρον του αποσπασμένου, είναι η συνέπεια κι όχι ο κύριος λόγος.

Καλό είναι να μην ξεχνάμε ή αποκρύπτουμε ότι στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στηρίζεται η λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής όλων των Πανεπιστημίων, η λειτουργία των Γραφείων και Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου η έλλειψη διοικητικού προσωπικού είναι δεδομένη κατάσταση, η λειτουργία των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ, η λειτουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), η λειτουργία Βιβλιοθηκών, η λειτουργία σε κάποιο βαθμό του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας.

Ενδεχομένως να ανακάλυψε η Υπουργός τον τρόπο που θα δουλέψουν όλα αυτά χωρίς τους αποσπασμένους εκπ/κούς.
Ας μας το πει να χαρούμε κι εμείς.
Ακόμη κι έτσι όμως, δεν χρειαζόταν διάταξη νόμου(!!!) για να εφαρμοστεί μια άλλη τακτική στις αποσπάσεις.
Αρκούσε η απλή βούληση του Υπουργείου.
Εκτός αν δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε σ' αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: